Temporal Analysis of Trends in Dissolved Organic Matter in Han River Water
Hye Won Lee, Jung Hyun Choi
Environmental Engineering Research. 2009;14(4):256-260.   Published online 2009 Dec 30     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2009.14.4.256
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Improved water quality monitoring indicators may increase carbon storage in the oceans
Zongqing Lv, Xilin Xiao, Yu Wang, Yao Zhang, Nianzhi Jiao
Environmental Research.2022; 206: 112608.     CrossRef
Responses of dissolved organic matter (DOM) characteristics in eutrophic lake to water diversion from external watershed
Jia He, Yan Yang, Xue Wu, Guoqiang Zhi, Ying Zhang, Xiaoneng Sun, Lixin Jiao, Weiming Deng, Hongbin Zhou, Zhi Shao, Qifeng Zhu
Environmental Pollution.2022; 312: 119992.     CrossRef
Correcting a major error in assessing organic carbon pollution in natural waters
Nianzhi Jiao, Jihua Liu, Bethanie Edwards, Zongqing Lv, Ruanhong Cai, Yongqin Liu, Xilin Xiao, Jianning Wang, Fanglue Jiao, Rui Wang, Xingyu Huang, Bixi Guo, Jia Sun, Rui Zhang, Yao Zhang, Kai Tang, Qiang Zheng, Farooq Azam, John Batt, Wei-Jun Cai, Chen H
Science Advances.2021;[Epub]     CrossRef
Characteristics of Water and Sediment Qualities in the Oncheon Stream, Busan during Summer Rainy Season
Young-Hyeong Lee, Changho Moon, Hyun-Jung Kang, Seong-Ryul Choi, Suk-Hyun Kim
Journal of Environmental Science International.2020; 29(6): 659.     CrossRef
Contribution of dissolved organic matter to chemical oxygen demand in three Chinese lakes and in treated sewage
B. Yang, Y. Du, T. Bi, Y. Yu, X. Pan
International Journal of Environmental Science and.2019; 16(12): 7861.     CrossRef
Characteristics of biochemical oxygen demand and chemical oxygen demand export from paddy fields during rainfall and non-rainfall periods
Dong-Ho Choi, Jin-A Beom, Min-Hyuk Jeung, Woo-Jung Choi, Young-Gu Her, Kwang-Sik Yoon
Paddy and Water Environment.2019; 17(2): 165.     CrossRef
Landscape and anthropogenic factors affecting spatial patterns of water quality trends in a large river basin, South Korea
Janardan Mainali, Heejun Chang
Journal of Hydrology.2018; 564: 26.     CrossRef
Distribution of organic carbon: possible causes and impacts in the Pangani River Basin ecosystem, Tanzania
Juma R. Selemani, Jing Zhang, Ying Wu, Alfred N. N. Muzuka, Karoli N. Njau, Guosen Zhang, Maureen K. Mzuza, Arafa Maggid, Miao Zhang, Lijun Qi
Environmental Chemistry.2018; 15(3): 137.     CrossRef
Effects of inorganic anions and dissolved organic matter on COD measurement in Lake Chenghai
BI Tingting, YANG Benqin, LUO Nao, DU Ya'nan, YANG Jinfeng, REN Dong, GU Lipeng, PAN Xuejun
Journal of Lake Sciences.2017; 29(6): 1372.     CrossRef
Chemical Oxygen Demand (COD) Model for the Assessment of Water Quality in the Han River, Korea
Jae Hyoun Kim, Jinnam Jo
Korean Journal of Environmental Health Sciences.2016; 42(4): 280.     CrossRef
Biodegradability of algal-derived organic matter in a large artificial lake by using stable isotope tracers
Yeonjung Lee, Bomi Lee, Jin Hur, Jun-Oh Min, Sun-Yong Ha, Kongtae Ra, Kyung-Tae Kim, Kyung-Hoon Shin
Environmental Science and Pollution Research.2016; 23(9): 8358.     CrossRef
Assessment through Statistical Methods of Water Quality Parameters(WQPs) in the Han River in Korea
Jae Hyoun Kim
Korean Journal of Environmental Health Sciences.2015; 41(2): 90.     CrossRef
Production of Recalcitrant Organic Matter under the Influence of Elevated Carbon Dioxide and Temperature
Bomin Ki, Suyoung Park, Jung Hyun Choi
Water Environment Research.2014; 86(9): 779.     CrossRef
Korea National Long-Term Ecological Research: provision against climate change and environmental pollution (Review)
Ji-Yoon Kim, Gea-Jae Joo, Yu-No Do, Gu-Yeon Kim, Byeong-Gug Yang, Myung-Jin Kim, Chang-Seok Lee
Journal of Ecology and Field Biology.2011; 34(1): 3.     CrossRef
Long-term variations in water quality in the lower Han River
Myoung-Sun Shin, Jae-Yong Lee, Bom-Chul Kim, Yeon-Jae Bae
Journal of Ecology and Field Biology.2011; 34(1): 31.     CrossRef
Tracing the sources of refractory dissolved organic matter in a large artificial lake using multiple analytical tools
Hang Vo-Minh Nguyen, Jin Hur
Chemosphere.2011; 85(5): 782.     CrossRef