Novel and highly efficient functionalized bentonite for elimination of Cu2+ and Cd2+ from aqueous wastes
Ralte Malsawmdawngzela, Lalhmunsiama , Diwakar Tiwari
Environmental Engineering Research. 2022;27(6):210355  Published online 2021 Dec 6     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2021.355
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Enrichment and immobilization of heavy metal ions from wastewater by nanocellulose/carbon dots-derived composite
Xin-Yu You, Wei-Ming Yin, Yan Wang, Chen Wang, Wen-Xiu Zheng, Yuan-Ru Guo, Shujun Li, Qing-Jiang Pan
International Journal of Biological Macromolecules.2024; 255: 128274.     CrossRef
Design of a Novel Sericite–Phosphoric Acid Framework for Enhancement of Pb(II) Adsorption
Han-Soo Kim, Hee-Jeong Choi
Molecules.2023; 28(21): 7395.     CrossRef
Adsorption of copper on iminodisuccinic acid modified attapulgite: characterization and mechanism
Qiuzi Zhu, Jianzhong Zhu, Meng Su, Liang Liu, Cunshi Wang, Dongliang Ji, Wangjun Bai, Wentao Shen
Environmental Engineering Research.2022; 28(4): 220343.     CrossRef