Parallel study on removal efficiency of pharmaceuticals and PFASs in advanced water treatment processes: Ozonation, GAC adsorption, and RO processes
Hyun-Seok Choe, Ki Yong Kim, Jeong-Eun Oh, Jae-Hyuk Kim
Environmental Engineering Research. 2022;27(1):200509  Published online 2020 Dec 20     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2020.509
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Eliminace mikropolutantů z vod kombinací oxidačních a sorpčních procesů v laboratorním měřítku
Tamara Pacholská, Ivan Karpíšek, Jana Zuzáková, Vojtěch Kužel, Stanislav Gajdoš, Zuzana Nováková, Dana Vejmelková, Pavla Šmejkalová, Vojtěch Kouba
Entecho.2021; 4(1): 15.     CrossRef